Plastic track-systeem, Gps-tracker voor onderzoek

Vermits we een aantal vragen en bemerkingen hebben gekregen omtrent het Schelde Track & Trace project van doctoraatsonderzoeker Bert Teunkens van de Universiteit Antwerpen waarbij plastic voorwerpen in de Schelde gegooid worden voor onderzoeksdoeleinden, willen we hierbij graag een woordje uitleg geven ter verduidelijking.
Als je vindt dat plastic niet in de Schelde thuis hoort en dat er helemaal geen plastic in de Schelde aanwezig zou mogen zijn, dan heb je uiteraard gelijk. De beste manier om dit te bereiken is ervoor zorgen dat plastic er niet in terecht komt, en dat het plastic dat er toch in aanwezig is, er zo snel mogelijk uit wordt gehaald.

Het doctoraatsonderzoek van Bert Teunkens wil hieraan actief bijdragen door de nodige kennis te ontwikkelen omtrent plasticvervuiling van de Schelde. En een zeer belangrijk maar ook uiterst moeilijk aspect hiervan is het kwantificeren en kwalificeren van de plasticvervuiling van een rivier zoals de Schelde. Uitgebreide onderbouwing hiervoor kan je vinden in de literatuur ter zake zoals bv. de artikels van Vegter et al. (2014), OSPAR (2016) en Bänsch-Baltruschat et al. (2017). Met zijn doctoraatsonderzoek wil Bert Teunkens dieper inzicht verwerven in de manier waarop plastic afval zich in de Schelde beweegt, om hieruit conclusies te kunnen trekken die nuttig kunnen zijn voor het opzetten en beheren van acties om datzelfde plastic afval zo effectief en zo efficiënt mogelijk uit de Schelde te verwijderen. Dit is zeker nodig omdat hiervoor serieuze investeringen nodig zullen zijn. Een voorbeeld hiervan is de vanginstallatie die momenteel getest wordt in de Schelde ter hoogte van Temse en Bornem.

Om een beter inzicht te verwerven in de manier waarop plastic afval zich beweegt in de Schelde, zijn een aantal gemarkeerde en getagde plastic voorwerpen stroomopwaarts in de Schelde gegooid. Omdat er verschillende soorten plastic zijn waarvan sommige soorten aan het wateroppervlak drijven, andere zich in de waterkolom en onder het wateroppervlak bevinden en nog andere naar de rivierbodem zinken en daar verder rollen, is het nodig om gemarkeerde en getagde voorwerpen van verschillende plasticsoorten in de rivier te monitoren. Daarom zijn er in een eerste actie in december vorig jaar plastic voorwerpen die op het wateroppervlak blijven drijven in de Schelde gegooid. Deze waren voorzien van GPS-trackers. Omwille van technische beperkingen van GPS-systemen, kunnen deze niet onder water gebruikt worden. Dus om de beweging van plasticafval in de waterkolom te volgen, is een andere technologie nodig, meer bepaald akoestische tags. En daarom zijn er in juni plastic voorwerpen die onder het wateroppervlak blijven en die uitgerust zijn met akoestische tags, in de Schelde gegooid. Dus, die tweede maal was om een ander aspect van de plasticvervuiling van de Schelde te onderzoeken.

Alhoewel het natuurlijk stof voor discussie is dat er voor dit onderzoek plastic voorwerpen in het water gegooid worden, is dit spijtig genoeg nodig. De bedoeling ervan is en blijft om kennis op te bouwen om plastic afval op een zo efficiënt en effectief mogelijk manier uit een rivier weg te halen.

 

Categories:

No responses yet

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *