Plastic vervuilt onze zeeën en oceanen. Momenteel drijft er minstens ca. 150 miljoen ton plastic afval in onze oceanen en samen vormen die de beruchte plastic soep. En het wordt steeds erger: per jaar komt er naar schatting 8 miljoen ton bij. Dat is ongeveer een vrachtwagen plastic per minuut.

Wil je weten wat je zelf kan doen of op welke domeinen Zero Plastic Rivers actief is? 

Aanpak

We willen ervoor zorgen dat onze rivieren geen plastic afval meer naar onze zeeën brengen. En dat willen we doen op basis van een wetenschappelijke en gestructureerde aanpak die is geïnspireerd op de principes van kwantitatieve optimalisatie zoals gedefinieerd door Six Sigma.


Help mee

Zero Plastic Rivers is gegroeid uit het besef dat de wereldwijde plasticvervuiling een gigantisch ecologisch probleem is dat zo snel mogelijk moet aangepakt worden. In deze context richten we ons als team op één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren.


ZERO PLASTIC RIVERS

Van alle acties om de plasticvervuiling van rivieren tegen te gaan, is preventie wellicht de allerbelangrijkste. Maar om effectieve preventie in de praktijk te brengen, is niet alleen een georganiseerde en gestructureerde aanpak nodig maar ook de inzet van heel veel mensen.


Plastic soep

Plastic vervuilt onze zeeën en oceanen. Momenteel drijft er minstens ca. 150 miljoen ton plastic afval in onze oceanen en samen vormen die de beruchte plastic soep. En het wordt steeds erger: per jaar komt er naar schatting 8 miljoen ton bij. Dat is ongeveer een vrachtwagen plastic per minuut.


ZERO PLASTIC RIVERS

Niet meer naast het plastic probleem kunnen kijken, dat is misschien wel de start geweest van Zero Plastic Rivers.

Er niet meer naast willen kijken is zelfs wel juister en accurater. Als je er niet meer naast het zwerfvuil probleem kijkt is de plasticvervuiling echt overal, bossen, stranden, velden, starten, waterlopen, zeeën, oceanen en rivieren, niks is er veilig voor het feit dat we achteloos omspringen met ons afval.

Het bewustzijn en het besef dat door ons toedoen de beruchte plastic soep alsmaar groter wordt is er al lang, maar de echte actie tegen zwerfplastic en vervuiling van de rivieren is er voor ons gekomen in 2016.

In 2016 besloot Dirk Pauwels om zelf de handen uit de mouwen te steken en actie te ondernemen om het plastic probleem in rivieren aan te pakken. Hij startte de vzw Zero Plastic Rivers op met een simpel doel ervoor zorgen dat er geen plasticafval meer via onze rivieren in zee terecht komt . Het klinkt simpel maar dat is het allerminst.

Omdat het plastic probleem iedereen aanbelangt is het ons doel om als overkoepelend apparaat te fungeren, een organisaties als het ware die iedereen verbindt. Bedrijven, burgers, scholen, studenten, iedereen kan helpen. Met dit doel voor ogen is ons verhaal begonnen en ondertussen zijn we vijf jaar verder en is er al heel wat gebeurd tegen plasticvervuiling.

Zo staan we al behoorlijk ver met een aantal zeer interessante en vooral zeer nodige onderzoeksprojecten voor het ontwikkelen van meetsystemen en het testen van de watervervuiling in de gehele waterkolom. Zo hebben we actief meegewerkt in verschillende onderhandelingstrajecten voor onder andere plasticvangers op de Schelde, de plasticvangers zijn ondertussen al een hele tijd actief in het afvangen en weghalen van plastic en ander afval uit de rivier.

Om het plastic probleem te kunnen meten en in kaart brengen van zowel microplastics als macroplastics werken we samen met een aantal vooraanstaande universiteiten in zowel binnen als buitenland. Wie graag onze onderzoeken, samenwerkingen en acties wil volgen kan ze makkelijk terugvinden op onze handige tijdlijn en in de nieuwsrubriek waar we een overzicht geven van ons traject naar een plastic vrije rivier, want

Zero Plastic Rivers zijn Happy Rivers!