.1

Definiëren 

.2

Meten 

.3

analyseren

.4

verbeteren

.5

controleren

Zero Plastic Rivers wil ervoor zorgen dat onze rivieren geen plastic afval meer naar onze zeeën brengen. En dat willen we doen op basis van een wetenschappelijke en gestructureerde aanpak die is geïnspireerd op de principes van kwantitatieve optimalisatie zoals gedefinieerd door Six Sigma. Als we nu niet ingrijpen, zullen onze rivieren het plastic afval dat ze bevatten, blijven afzetten in de zee, waarna het uiteindelijk in de plastic soep zal belanden waar het nog zeer moeilijk te verwijderen is. Wij willen voorkomen dat dit gebeurt.

Maar dit is geen gemakkelijke opgave. Net zoals de plastic soep is de plasticvervuiling van rivieren een zogenaamd “wicked problem”. Het is een probleem met sociale aspecten dat grote ecologische en economische schade teweeg brengt. Bovendien is het verbonden met vele andere problemen en is bijna iedereen betrokken partij.

En er is nog onvoldoende kennis om een zekere en eenduidige aanpak te definiëren. Dat betekent dat het probleem van de plasticvervuiling van rivieren moeilijk op te lossen is. Het niet oplossen is echter geen optie.

Daarom wil Zero Plastic Rivers actief bijdragen om de nodige kennis, know-how en technologie te ontwikkelen om dit probleem effectief en efficiënt aan te pakken.

Daartoe heeft Zero Plastic Rivers een wetenschappelijk onderbouwde aanpak gedefinieerd die is gebaseerd op een gepaste mengeling van verschillende wetenschappelijke disciplines zoals kwantitatieve optimalisatie, milieubeheer, mariene engineering, meettechnologie, informatietechnologie, sociologie en psychologie voor duurzaamheid.

 Zo moeten we in het geval van plasticvervuiling een onderscheid maken tussen macro-, micro- en nano-plastic. Het is noodzakelijk om een meetsysteem te creëren dat ons toelaat om de betreffende plasticvervuiling te meten. Vervolgens moeten we onderzoeken wat de mogelijke oorzaken ervan zijn om uiteindelijk zoveel mogelijk van deze oorzaken te kunnen wegnemen. Hierbij zullen we een paar belangrijke principes die we allemaal kennen in praktijk brengen: ten eerste ‘meten is weten’, ten tweede ‘voorkomen is beter dan genezen’ en ten derde ‘ruim rommel zo snel mogelijk op’. In eerste instantie is het onze bedoeling om vooral het probleem van macro plastic aan te pakken. Op termijn gaan we ook bekijken of en hoe we kunnen helpen het probleem van micro plastics in rivieren te verminderen.