Het Samenwerkingsconvenant “Schone Schelde” is een Nederlands-Belgisch partnership tussen overheden, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, NGO’s en burgers  en is in 2019 opgericht door 28 partijen, waaronder Zero Plastic Rivers vzw.

Het doel van Schone Schelde is het verminderen van het zwerfafval in en rond de Schelde. Om dit doel te bereiken, werken we op vier inhoudelijke pijlers: inzameling, monitoring, voorkomen en communicatie. 

Zero Plastic Rivers vzw trekt de werkgroep monitoring, met het doel om inzicht te verkrijgen in de locaties, hoeveelheden, soorten en bronnen  van plastic afval in en langs de Schelde om zo gericht mogelijk acties te kunnen opzetten voor inzamelen en verwijderen en het effectief aanpakken van de vervuilingsbronnen. Verder is Zero Plastic Rivers vzw ook actief lid van de werkgroep omtrent voorkomen en verwerken. 

Zero Plastic Rivers vzw wil de inzichten en expertise die voortkomen uit deze samenwerking gebruiken om projecten voor preventie en opruiming van plastic vervuiling van rivieren, vorm te geven.  Op hun beurt zullen deze projecten dan weer bijdragen tot de doelstellingen van het Samenwerkingsconvenant. 

No responses yet

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *