Het Samenwerkingsconvenant “Schone Schelde” is een Nederlands-Belgisch partnership tussen overheden, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, NGO’s en burgers  […]
Wij zijn Sanne en Bram en wij hebben een plan: de Donau afvaren per kajak. Het […]
Op 19 februari ondertekende Zero Plastic Rivers vzw samen met 27 partijen het samenwerkingsconvenant “Schone Schelde”. Deze grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België heeft tot doel om het zwerfvuilprobleem in de Schelde aan te pakken.
De Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) en Zero Plastic Rivers vzw slaan de handen officieel in elkaar […]
TURNHOUT / ANTWERPEN - “Jaarlijks belandt er zo’n acht miljoen ton plastic in onze oceanen. Als we niets doen, dan zwemt er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee”, zegt Dirk Pauwels. Samen met de Universiteit Antwerpen wil hij die ‘plastic soup’ ...