DUURZAME DOELEN

Zero Plastic Rivers en de Sustainable Development Goals

Zero Plastic Rivers richt zich direct op twee specifieke Sustainable Development Goals (SDG).

De eerste is SDG 6: Clean water and Sanitation. Het verminderen van de plasticvervuiling van rivieren draagt bij tot de verbetering van de waterkwaliteit. Immers, minder plastic in de rivieren betekent minder vervuiling en minder schadelijke stoffen en materialen in het water (SDG doelstellingen en indicatoren 6.3, 6.3.1 en 6.3.2).

De tweede is SDG 14: Life Below Water:  Het verminderen van de plasticvervuiling van rivieren draagt bij tot de vermindering van mariene vervuiling door plastic (SDG doelstellingen en indicatoren 14 en 14.1). Bovendien werkt Zero Plastic Rivers op het vermeerderen van wetenschappelijke kennis, onderzoekscapaciteit en het delen van mariene technologie om de gezondheid van de oceanen terug te verbeteren (SDG doelstellingen en indicatoren 14A en 14A.1).

Bijkomend werkt Zero Plastic Rivers ook nog indirect op een aantal Sustainable Development Goals.

Door het onderzoek omtrent oplossingen voor de plasticvervuiling van rivieren, draagt Zero Plastic Rivers bij tot het verhogen van zowel activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling als effectieve technologische kennis en middelen (SDG 9 Industry, innovation and infrastructure, SDG doelstellingen en indicatoren 9.5, 9.5.1 en 9.5.2)

Verder hebben de activiteiten van Zero Plastic Rivers ook betrekking op SDG 11: Sustainable cities and communities, dat zich o.a. richt op het verminderen van de ecologische impact van steden, met speciale aandacht voor o.a. stedelijke afvalbeheer (SDG doelstellingen en indicatoren 11.6 en 11.6.1).

De aandacht voor oplossingen voor plastic vervuiling van rivieren heeft ook een link naar SDG 12: Responsible production and consumption. Immers, vermindering van plastic vervuiling gaat hand in hand met het verminderen van de productie van afval en preventie (SDG doelstellingen en indicatoren 12.4, 12.4.2, 12.5 en 12.5.1).

En gezien de oplossing voor het probleem van plasticvervuiling van rivieren enkel zal kunnen opgelost worden door een effectieve samenwerking van relevante sociale actoren, is Zero Plastic Rivers ook actief op het vlak van SDG 17: Partnerships for the goals. Zero Plastic Rivers besteedt veel aandacht aan het opzetten van effectieve en efficiënte partnerschappen met het oog op het creëren en delen van kennis, expertise, technologie en financiële middelen om de SDG's te bereiken (SDG doelstellingen en indicatoren 17.16, 17.16.1, 17.17 en 17.17.1).

Deelname aan concrete initiatieven

Zero Plastic Rivers onderschrijft niet alleen het framework van de Sustainable Development Goals dat is gedefinieerd door de Verenigde Naties, maar schakelt zich ook actief in waar mogelijk. Zo heeft Zero Plastic Rivers zich ingeschreven in twee specifieke en concrete programma's op nationaal en internationaal niveau die zijn ingebed in de globale aanpak op basis van de Sustainable Development Goals.

Lokaal maakt Zero Plastic Rivers deel uit van het Sustainable Development Forum. Dit is een forum dat alle burgers, organisaties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties de kans geeft om hun spontane initiatieven op het vlak van de Sustainable Development Goals te registreren en te kaderen in een breed gedragen project.

Internationaal heeft Zero Plastic Rivers haar initiatief ingeschreven in de United Nations' Ocean Conference. Deze wil wereldwijd alle mensen en organisaties die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van onze oceanen helpen om hun initiatief te situeren binnen en te aligneren met de acties die hieromtrent gebeuren op het niveau van de Verenigde Naties.

Turnhoutenaar pakt vervuilde rivieren en oceanen aan via de Schelde.

TURNHOUT / ANTWERPEN – “Jaarlijks belandt er zo’n acht miljoen ton plastic in onze oceanen. Als we niets doen, dan zwemt er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee”, zegt Dirk Pauwels. Samen met de Universiteit Antwerpen wil hij die ‘plastic soup’ aanpakken, te beginnen met de Schelde. Want ook die vervoert plastic naar de oceaan.

“Ik richtte ‘Zero Plastic Rivers’ in november op samen met mijn vrouw”, vertelt Turnhoutenaar Dirk Pauwels. Zelf is hij geen waterbouwkundig ingenieur, noch bioloog. “Maar ik kon het probleem van de plastic soup gewoon niet langer aanzien. Er is dringend een grondige aanpak nodig. Of het gaat lukken om de gigantische hoeveelheden plastic die nu al in onze oceanen drijven te verwijderen, weet ik niet. Maar wat wij willen doen, is een methode ontwikkelen om te voorkomen dat die 8 miljoen ton plastic – het equivalent van een vrachtwagen per minuut – er elk jaar opnieuw bijkomt.”Lees verder

VN binden strijd aan met plastic in oceanen

Jaarlijks belandt meer dan acht miljoen ton plastic in de oceanen. Meer dan 80 procent van al het afval in de oceanen is gemaakt van plastic. Daarmee is het een van de grootste vervuilers van die oceanen. Het gaat daarbij niet alleen om plastic zakken of flessen, maar ook om microplastic deeltjes, die verwerkt zitten in cosmeticaproducten. De Verenigde Naties lanceren vandaag een wereldwijde campagne om mensen te sensibiliseren en overheden en bedrijven ervan te overtuigen maatregelen door te drukken die het gebruik van plastic reduceren. België heeft zijn medewerking al toegezegd.Lees verder

Via Nieuwe Maas komt er minder plastic in zee

Rotterdam houdt met plasticvangers drijvend afval tegen. Wat de Delftse ex-student Boyan Slat van plan is op de oceaan, doet Rotterdam al in het klein: plastic opvissen. In de Nieuwe Maas liggen platforms die drijvend plasticafval moeten tegenhouden voordat het in zee terechtkomt. Vandaag worden ze met enig ceremonieel in gebruik genomen.Lees verder

Biologisch afbreekbaar plastic is schijnoplossing voor vervuiling oceanen

Afbreekbare plastic flesjes en boodschappentasjes zijn geen oplossing voor de problematische hoeveelheid afval in de oceanen, waarschuwen milieuwetenschappers van de VN. Het meeste plastic is bijzonder duurzaam en daardoor worden stukken plastic en microplastics via zeestromen verspreid over de oceanen tussen de Noordpool en Antarctica. Dat staat in een VN-rapport dat vandaag gepubliceerd werd.Lees verder

ZERO PLASTIC RIVERS

Lokale oplossingen voor een globaal probleem

Als maatschappij gaan we onverantwoord om met plastic. Door ons toedoen komen er enorme hoeveelheden plastic afval terecht in onze rivieren. En als we dit plastic niet uit de rivieren halen voor het de monding bereikt, dan komt dit plastic onherroepelijk terecht in de plastic soep, die dan weer groter wordt.

Het fundamentele probleem: hoe wij als maatschappij omgaan met plastic

Onderzoek geeft aan dat tot ca. 80% van het plastic afval in de plastic soep direct afkomstig is van het vasteland waar het geproduceerd en gebruikt wordt. Zoals de figuur aangeeft, verdwijnt tot 30% van het geproduceerde plastic uit de productie- en consumptieketen in de omgeving. Daarna komt het via riolen, sloten, beken en kanalen terecht in rivieren en stroomt zo in zee. Het kan jaren duren, maar het plastic afval komt op deze manier vroeg of laat terecht in de plastic soep, waar het haar vernietigende werk kan beginnen. Dus, als we willen dat de plastic soep niet meer aangroeit, dan moeten we zorgen dat de toevoer van plastic afval naar de zeeën en oceanen gestopt wordt. Dat kunnen we grotendeels bereiken door ervoor te zorgen dat onze rivieren minimaal vervuild zijn met plastic en door het toch aanwezige plastic afval te vangen en te verwijderen voor het de monding van de rivier bereikt.

In de strijd tegen de plastic soep we willen de huidige 'plastic rivers' omvormen tot 'zero plastic rivers'.

ONZE RIVIEREN ZIJN EEN BELANGRIJKE FRONTLIJN IN DE STRIJD TEGEN DE PLASTIC SOEP

Tot ca. 80% van de plastic soep wordt via rivieren aangevoerd vanop het vasteland

HOME

ONZE RIVIEREN VERDRINKEN IN PLASTIC AFVAL

En daardoor ook onze zeeën en oceanen

Plastic vervuilt onze zeeën en oceanen. Momenteel drijft er minstens ca. 150 miljoen ton plastic afval in onze oceanen en samen vormen die de beruchte plastic soep. En het wordt steeds erger: per jaar komt er naar schatting 8 miljoen ton bij. Dat is ongeveer een vrachtwagen plastic per minuut.

We willen ervoor zorgen dat onze rivieren geen plastic afval meer naar onze zeeën brengen. En dat willen we doen op basis van een wetenschappelijke en gestructureerde aanpak die is geïnspireerd op de principes van kwantitatieve optimalisatie zoals gedefinieerd door Six Sigma.

Onze rivieren zijn ernstig vervuild met plastic en ze vormen daarmee de grootste bron van de plastic soep in onze oceanen, zelfs tot 80%. We kunnen dit probleem enkel oplossen door er voor te zorgen dat onze rivieren geen plastic meer aanvoeren naar zee. En daarom streven we naar Zero Plastic Rivieren.

Samen met de Mooimakers en Zero Plastic Rivers kan jij meehelpen onze rivieren en waterlopen proper te houden.

Claim hieronder het gebied waar jij wil helpen!

Onze projecten ondersteunen

Donaties

10,00
Persoonlijke info

Je kan een donatie doen door een bedrag over te schrijven ter attentie van Zero Plastic Rivers

Zero Plastic Rivers vzw
BE16 0018 3849 6974

 

 

Totaalbedrag: €10,00

PLASTIC SOEP

Plastic Soep: Een Globaal Probleem

De plasticvervuiling van de oceanen is gekend als de plastic soep, een immens en mondiaal probleem. Inderdaad, immens groot, zelfs zo groot dat er geen exacte cijfers bekend zijn. Momenteel wordt er geschat dat er ca. 100 tot 150 miljoen ton plastic afval in onze oceanen en zeeën ronddrijft. In totaal spreken we over een gebied van minstens 700.000 km² tot misschien zelfs meer dan 15.000.000 km² waarin de ganse waterkolom ernstig is vervuild, vanaf het wateroppervlak tot de zeebodem.

Zelfs tot op 5 kilometer diepte is er plastic afval aangetroffen.

Deze getallen zijn duizelingwekkend, net als de schatting dat er in totaal minstens ca. 5 triljoen stukken en stukjes plastic ronddrijven in onze zeeën en oceanen. Dat is ca. 5.000.000.000.000 stukjes. Dit zou zelfs nog een voorzichtig cijfer kunnen zijn. En het feit dat de schattingen zo erg uiteenlopen, is niet eens het ergste, het ergste is dat de vervuiling er is, zowel onzichtbaar onder de vorm van microplastics als zichtbaar onder de vorm van macroplastics. Je moet al moeite doen om het niet te zien.

DE PLASTICVERVUILING VAN DE OCEANEN IS GEKEND ALS DE PLASTIC SOEP

Er zouden ca. 5 triljoen stukjes plastic ronddrijven in onze zeeën en oceanen.

Bovendien wordt dit probleem groter met elke dag die voorbij gaat. Schattingen suggereren dat er per jaar ca. 8 miljoen ton plastic afval bijkomt. Dat is het equivalent van een vrachtwagen plastic per minuut. Als dit niet verandert, kan er tegen 2025 gemakkelijk tot 250 miljoen ton plastic afval drijven in onze oceanen. Plastic trekt zich niets aan van grenzen. Daardoor is het ook een mondiaal probleem. Alle plastic afval in het water komt uiteindelijk terecht in de plastic soep, het door plastic vervuilde gebied dat wordt gevormd door vijf grote roterende zeestromingen die als reusachtige draaikolken werken die al het plastic afval bijeen drijven.

Al het plastic afval in het water komt uiteindelijk terecht in de plastic soep

Deze kolken of gyres zijn bekend als de North Pacific Gyre, de South Pacific Gyre, de Indian Ocean Gyre, de North Altantic Gyre en de South Atlantic Gyre. In elk van de gyres is er een (te) hoge concentratie van plastic afval in vergelijking met andere delen van de oceanen. Metingen geven aan dat er in de North Atlantic Gyre ca. 20.000 stukjes plastic per vierkante kilometer aanwezig zijn, terwijl dat aantal in de North Pacific Gyre zelfs oploopt tot ca. 334.000 stukjes per vierkante kilometer. Het overgrote deel betreft kleine stukjes, zelfs kleiner dan 5 mm.

HET OPPERVLAK VAN DE PLASTIC SOEP IS REUSACHTIG

Dit wil zeggen groter dan Frankrijk en zelfs dubbel zo groot als Duitsland

plastic-sixpack

Het oppervlak van de plastic soep is zonder meer reusachtig. We spreken over minimaal de oppervlakte van de staat Texas, dit wil zeggen groter dan Frankrijk en zelfs dubbel zo groot als Duitsland. Hier houdt het nog niet op. Naast de gyres zijn er nog talloze hotspots waar eveneens hoge concentraties aan plastic afval aanwezig zijn, dikwijls zelfs hoger dan in de gyres; De Middellandse Zee is een dergelijke hotspot. Langs alle kanten wordt er plastic aangevoerd, maar de voornaamste verbinding met de oceaan, nl. de Straat van Gibraltar, is zodanig eng dat het plastic er niet meer uit kan.

De concentratie aan plastic in de Middellandse Zee opgelopen tot ca. 116.000 stukjes per vierkante kilometer

Ook de Zwarte Zee en de Oostzee zijn ernstig vervuild met plastic. Andere voorbeelden van hotspots voor mariene plasticvervuiling zijn baaien (bv. aan grote steden), riviermondingen, stukken van de zee dicht bij industriële centra en plekken waar verschillende zeestromingen bij elkaar komen.