Na maanden van verkennen en onderzoeken van de situatie m.b.t. plasticvervuiling van rivieren en na talloze gesprekken met specialisten uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, nemen we de stap om actie te nemen. Hiervoor starten we de vzw Zero Plastic Rivers op, de eerste niet-gouvernementele organisatie in Vlaanderen en in België die zich focust op het verminderen van de plasticvervuiling van rivieren, met de hoop en de bedoeling om die ooit tot nul te brengen, zoals vervat in de naam van de vzw.

De doelstelling is om in deze context zowel nuttige kennis en expertise op te bouwen als concrete acties te organiseren in samenwerking met bestaande organisaties zoals bedrijven, universiteiten, overheidsorganisaties en andere ngo’s.
De belangrijkste assen waarop Zero Plastic Rivers vzw zicht wil toespitsen zijn het meten en monitoren, het verwijderen en het voorkomen van de plasticvervuiling van rivieren.

Categories:

Tags:

Comments are closed