In 2015 en 2016 komt het probleem van de wereldwijde plastic vervuiling van onze zeeën en oceanen steeds meer in de aandacht en wordt algemeen gekend als de “Plastic Soep”.

Aansluitend onderzoek wijst uit dat het grootste deel van de mariene plastic vervuiling veroorzaakt wordt door instroom van plastic vanop het land via rivieren. Zo wordt geschat dat tot 80% van de ongeveer 8 tot 12 miljoen ton plastic afval die jaarlijks wereldwijd in zeeën en oceanen terecht komen, via de rivieren naar zee gebracht wordt.

Dit wordt ook aangegeven door de analyse van Lebreton en zijn collega’s (2017) die een inschatting geeft van de hoeveelheid plastic afval die per jaar via rivieren wereldwijd in zee stroomt. Meer informatie hierover kan je vinden via de volgende link: https://www.nature.com/articles/ncomms15611.

Rivieren vormen dus het belangrijkste toevoerkanaal van plastic afval naar zeeën en oceanen en dragen zo bij tot de vorming en de groei van de plastic soep. De drastische vermindering van de plastic vervuiling van rivieren is dus één van de belangrijkste sleutels om het probleem van de Plastic Soep op te lossen. En hiermee is een duidelijke doelstelling gevonden.

De volgende stap bestaat uit het nagaan wat er al gedaan wordt tegen plasticvervuiling van rivieren. Zo is er Mr. Trashwheel in Canada, een plastic vanger waarvan de pilootversie in 2008 is uitgedokterd door John Kellet en die in 2014 is vervangen door een grotere en meer performante versie die ondertussen een onderdeel is van het “Waterfront Partnership of the City of Baltimore’s Healthy Harbor Plan” (www.mrtrashwheel.com).

Thames21 ontwerpt ook een vijfjarenplan voor 2016-2021. Je kan hierover meer informatie vinden op http://www.thames21.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/5-Year-Plan-final_PROOF.pdf.

Dichter bij huis is in 2011 de Plastic Soup Foundation opgericht in Nederland.  In België is er echter nog geen organisatie die zich specifiek toelegt op het probleem van de plastic vervuiling van rivieren.

Categories:

Tags:

Comments are closed