Artikel: De Schelde krijgt plasticvangers

Correspondent Tom Ysebaert beschrijft in zijn artikel hoe de Vlaamse Waterweg, de overheidsinstantie die de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen beheert, het plan heeft opgevat om op een aantal plaatsen in de Schelde gespecialiseerde plasticvangers te laten installeren. Volgens Frederik Van Overloop, projectingenieur van de Vlaamse Waterweg, is het de eerste keer dat er dergelijke plasticvangers zullen geïnstalleerd worden op een getijdenrivier met druk scheepvaartverkeer die hiervan geen last mag ondervinden.

Bovendien is de Vlaamse Waterweg geïnteresseerd om te weten hoe effectief de plasticvangers zijn. Daarvoor is het nodig om de plasticvervuiling van de Schelde te monitoren. Om dit te bereiken, heeft de Onderzoeksgroep Ecobe van de Universiteit Antwerpen een doctoraatsonderzoek opgezet, waarbij de onderzoeker Bert Teunkens de plastic flux van de Schelde naar de Noordzee in kaart zal brengen, zowel wat betreft volumes als soorten van plastic afval.

Dit onderzoek is geïnitieerd door de samenwerking tussen de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen en Zero Plastic Rivers vzw, en wordt gesteund door een aantal andere organisaties zoals het Havenbedrijf Antwerpen, Ovam en de chemische sector.

Je kan het volledige artikel lezen op https://www.gva.be/cnt/dmf20180611_03554895/schelde-krijgt-plasticvangers-installaties-moeten-afval-tegenhouden-voor-het-in-zee-belandt

Categories:

Tags:

Comments are closed