Het Samenwerkingsconvenant “Schone Schelde” is een Nederlands-Belgisch partnership tussen overheden, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, NGO’s en burgers  […]