Lokale oplossingen voor een globaal probleem

Als maatschappij gaan we onverantwoord om met plastic. Door ons toedoen komen er enorme hoeveelheden plastic afval terecht in onze rivieren. En als we dit plastic niet uit de rivieren halen voor het de monding bereikt, dan komt dit plastic onherroepelijk terecht in de plastic soep, die dan weer groter wordt.

Het fundamentele probleem: hoe wij als maatschappij omgaan met plastic

Schattingen op basis van studies wijzen er op dat ca. 80% van het plastic afval in de plastic soep afkomstig is van het vasteland, en ca. 20% van schepen. De figuur hiernaast geeft een beeld van de levenscyclus van plastic verpakkingsmateriaal, waarbij ongeveer ca. 30% van het plastic door lekkage uit de keten in de omgeving terecht komt. Het kan jaren duren, maar het plastic afval komt op deze manier vroeg of laat terecht in de plastic soep, waar het haar vernietigende werk kan beginnen. Voor honderden en zelfs duizenden jaren. Dus, als we willen dat de plastic soep niet meer aangroeit, dan moeten we zorgen dat de toevoer van plastic afval naar de zeeën en oceanen gestopt wordt. Dat kunnen we voor een groot deel bereiken door ervoor te zorgen dat onze rivieren minimaal vervuild zijn door plastic en door het toch aanwezige plastic afval te verwijderen voor het de monding van de rivier bereikt.

We willen de huidige ‘plastic rivers’ omvormen tot ‘zero plastic rivers’.