Margot Kennis, correspondent van Susanova, beschrijft in haar artikel hoe Zero Plastic Rivers vzw de plasticvervuiling van rivieren een halt wil toeroepen door zoveel mogelijke maatschappelijke partners zoals bedrijven, overheden en burgers die concrete maatregelen nemen, samen te brengen en te ondersteunen.

Je kan het volledige artikel lezen op https://susanova.be/artikels/zero-plastic-rivers-brengt-potenti%C3%ABle-partners-samen-in-strijd-tegen-plasticvervuiling

Categories:

Tags:

Comments are closed