Op verzoek van Zero Plastic Rivers vzw start Cedric N. als masterstudent aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KULeuven een onderzoek omtrent mogelijke technologieën die zouden kunnen ingezet worden om de plasticvervuiling van rivieren te meten. De bedoeling is om een aantal sensortechnologieën te uitvoerig te testen en met elkaar te vergelijken op het vlak van toepasbaarheid. Cedric voert dit onderzoek uit in het kader van zijn Master thesis onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Herman Bruyninckx, waarbij hij niet alleen kan rekenen op de hulp van de Faculteit INgenieurswetenschappen van de KULeuven, maar ook op de hulp het Imec, het Interuniversitair Centrum voor Micro Electronica dat naast de faculteitscampus in Leuven is gevestigd.

Categories:

Tags:

Comments are closed