Net zoals in 2018 neemt Zero Plastic Rivers terug deel aan de jaarlijkse actie om zwerfplastic op te ruimen in het natuurgebied aan het Galgeschoor aan de Schelde. Deze opruimactie wordt georganiseerd en gefaciliteerd door het Havenbedrijf Antwerpen en heeft tot doel om een belangrijk vogelbroedgebied zo proper mogelijk te houden. Hiervoor doet het Havenbedrijf jaarlijks beroep op een groot aantal vrijwilligers die met veel enthousiasme en inzet hun best doen om zoveel mogelijk zwerfplastic te verwijderen uit het Galgeschoor. Hierbij vormen de microplastics en de plastic nurdles telkens een groot probleem omdat deze zo goed als niet kunnen w)orden verwijderd omwille van hun enorme aantallen en hun kleine afmetingen.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed