De Plastic Soep begint bij zwerfafval en zwerfplastic dat in de bermen en beken van onze wegen terecht komt. Daarom is het belangrijk om dit plastic afval zo snel mogelijk op te ruimen, zodat het niet de kans krijgt om in kanalen, rivieren en uiteindelijk in de plastic soep terecht te komen. Eerst moet alle zwerfvuil uit de gracht gehaald worden. Een vuil karwei met dikwijls een reukje aan. En bovendien niet zonder gevaar vermits het juist naast een drukke weg is. Voorzichtig zijn is de boodschap. Daarna moet het zwerfafval ter plaatse in speciale vuilniszakken gestoken worden, en worden klaar gezet voor ophaling. die getransporteerd worden naar een locatie waar ze kunnen worden opgehaald door de stedelijke reinigingsdiensten. En vervolgens wordt het zwerfafval opgehaald door de reinigingsdiensten van Stad Turnhout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed