Naar aanleiding van de presentatie voor het eerste Conscious Café van Conscious Crew publiceert de Gazet van Antwerpen een artikel van journaliste Elien Van Wynsberghe over het probleem van de plastic soep en de aanpak van Zero Plastic Rivers om hier iets aan te doen.

Dit artikel beschrijft hoe Zero Plastic Rivers een organisatorisch kader wil creëren waarin zoveel mogelijk relevante actoren kunnen samenwerken om het probleem van plastic vervuiling van onze oceanen, zeeën, rivieren en waterwegen aan te pakken.  De bedoeling is om de bestaande initiatieven beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te laten samenwerken. Daarnaast wil Zero Plastic Rivers vzw ook nieuwe initiatieven opstarten indien dat nodig is om op specifieke aspecten  van het probleem te werken. In deze context verwijst het artikel naar organisaties zoals de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) van de Universiteit van Antwerpen.

Naast het initiële idee van Zero Plastic Rivers vzw om een grote plasticvanger te bouwen, verwijst het artikel ook naar de voorstellen van Tom Maris van de Universiteit Antwerpen om zeker het aspect van de metingen niet uit het oog te verliezen. Hieruit is het idee gegroeid om de plasticvervuiling van de Schelde zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Uiteraard is het ook nodig om de plasticvervuiling van rivieren zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken door preventie. Immers, plastic dat niet in een rivier ligt, moet er ook niet uitgehaald worden.

Je kan het volledige artikel lezen op deze link:

https://www.gva.be/cnt/dmf20170306_02765464

Categories:

Tags:

Comments are closed