Maart 2018: Fuikvissen langs de oevers van de Schelde.

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) en het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bundelen hun krachten. Staalnames met schietfuiken, dewelke het INBO al jaren uitvoert om het visbestand in de Schelde in kaart te brengen, worden vanaf nu ook gebruikt om in kaart te brengen hoeveel plastic er in de Schelde aanwezig is. De staalnames worden 4x per jaar uitgevoerd op 6 locaties over de volledige lengte van de Zeeschelde. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van dubbele schietfuiken kan er zowel tijdens eb als tijdens vloed plastic worden verzameld.

Foto: Bert Teunkens

Categories:

Tags:

Comments are closed