Juli 2020: Track and Trace 2.0.

Na de eerste release volgt nu ook een tweede release van gemarkeerde items, ditmaal tijdens de zomermaanden. In tegenstelling tot de vorige release is het debiet in de Schelde nu aanzienlijk lager, wat een effect kan hebben op de snelheid waarmee items zich voortbewegen richting Noordzee. Ook de dichte vegetatie op de oevers hebben een effect. Reden te meer om opnieuw 1000 fluo-gele items vrij te laten. Bijkomend wordt het aantal GPS zenders verdubbeld van 3 naar 6. Deze worden per 2 vrijgelaten, één van de twee gps zenders is verzwaard waardoor deze minder gevoelig is aan de wind. Tijdens deze release wordt er ook een 3de techniek toegevoegd aan het ‘track and trace’ experiment. Vanaf heden wordt ook gebruik gemaakt van het ‘Permanent Belgisch Akoestisch Telemetrie Netwerk’ om 30 items automatisch te gaan volgen (PLASTIBE). Een netwerk van akoestische ontvangers detecteert waar elk item zich bevindt in de rivier.  (meer info: www.lifewatch.be). Het netwerk is oorspronkelijk geïnstalleerd om bepaalde vissoorten, zoals paling en fint, te kunnen opvolgen. Vanaf heden zal het dus ook dienst doen om plastic afval te volgen; een unicum. Om deze items te kunnen onderscheiden van de fluogele plastics krijgen ze een fluo-oranje jasje. Des al niet te min kunnen ook deze items geregistreerd worden via het gekende kanaal, als waren het fluo-gele-items.

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed