Plasticvervuiling van rivieren en oceanen is niet alleen een wereldwijd probleem dat onze mariene ecosystemen bedreigt, maar ook een zeer complex probleem dat niet door één bedrijf of zelfs land ka opgelost worden. Om dit probleem met kans op succes aan te pakken, is het noodzakelijk dat de nodige maatschappelijke actoren samenwerken: overheden, overheidsbedrijven, niet-gouvernementele organisaties,de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen, universiteiten, scholen en burgers.

Om de nodige samenwerking te realiseren zijn partnerships essentieel. Echter, partnerships zijn niet gemakkelijk om te bouwen, noch om te beheren, zeker niet in de context van een dergelijk complex probleem.

Teneinde meer inzicht te verwerven over hoe partnerships tegen mariene plastic vervuiling best kunnen gebouwd worden, heeft Zero Plastic Rivers een onderzoek geïnitieerd om niet alleen een beter beeld te krijgen m.b.t. de huidige praktijk, maar ook om een gepaste aanpak te definiëren op basis van vroeger onderzoek en “best practices”.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder de vorm van een Masterthesis aan het Institute of Sustainability Leadership van de Universiteit van Cambridge. Dit onderzoek heeft om te beginnen bekeken hoe partnerships tegen plasticvervuiling van rivieren en oceanen ontworpen en gebouwd worden op basis van praktijkonderzoek en interviews met bedrijven en organisaties die hiermee bezig zijn. Verder heeft dit project onderzocht welke best practices er zijn op basis van bestaande gevalstudies en op basis hiervan is een specifieke aanpak gedefinieerd.

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed