Sanne en Bram varen de Donau af per Kajak

Wij zijn Sanne en Bram en wij hebben een plan: de Donau afvaren per kajak. Het plan is gegroeid uit ons verlangen naar een lange en actieve vakantie midden in de natuur zonder een grote, ecologische voetafdruk na te laten. Een half jaar geleden begon onze voorbereiding. We hebben allerlei types kajaks getest in Gent, Roeselare, Wachtebeke,… om te beslissen welke boot we zouden kiezen voor deze tocht. Tot onze grote spijt troffen we in iedere rivier of kanaal waar we te water gingen zwerfvuil en afval aan. We vonden dat we hier iets moesten aan doen.

Daarom hebben we besloten om onze reis te koppelen aan sensibilisering rond vervuiling in waterwegen. Dit thema past in onze beide interessegebeiden gezien Sanne een passie heeft voor natuur en milieu en Bram afstudeerde als sociaal verpleegkundige. Watervervuiling beïnvloedt namelijk in eerste plaats de natuur en bijgevolg mens en dier. Na een korte verkenning kwamen we terecht bij Zero Plastic Rivers en na onze eerste kennismaking waren we volledig overtuigd dat we graag in zee zouden gaan met deze organisatie. Zero Plastic Rivers hecht groot belang aan een wetenschappelijk onderbouwde basis om vanuit te vertrekken en gezien Sanne zelf actief is in
wetenschappelijk onderzoek vonden we deze insteek erg belangrijk.

Concreet willen we in eerste instantie zelf bewust en verstandig kiezen wat betreft bestaansmiddelen en hun verpakking. Zoveel als mogelijk gaan we voor middelen met weinig of geen verpakking of proberen eigen verpakkingen opnieuw te gebruiken. We zijn er ook actief mee bezig om zelf ons afval correct te sorteren en tijdens ons avontuur achter te laten op de daarvoor voorziene plaatsen. Verder willen we ook graag anderen motiveren op een positieve manier en tegelijk de bewustwording vergroten betreffende dit probleem dat al gigantische proporties heeft aangenomen.

PARTNERS

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie om positief bij te dragen aan de samenleving.

Als dusdanig ontwikkelt, ontsluit en verspreidt ze wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ecosystem management research group

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (Ecobe) behoort tot de Faculteit Biologie van de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek omtrent de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands en de processen in de land-water overgang langsheen rivieren en de rivier-kustzee interactie.

Studiegebieden gaan van kleine beken met een smalle oever tot grote stromen en vloedvlaktes en estuaria. De studies zijn beschrijvend en experimenteel en worden geïntegreerd om de impact van verschillende beheersopties op functioneren en biodiversiteit in te schatten.

Mooimakers

Vlaanderen Mooi is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG).

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken. In 2017 riep de campagne op om te doen alsof je thuis bent en geen afval op de grond te gooien.

Greengineering

Greengineering is gespecialiseerd in procesoptimalisatie, beslissingsondersteuning en veranderingsbeheer van bedrijven en organisaties. Waar deze activiteiten traditioneel gericht zijn op kostminimalisatie, focust Greengineering zich ook op de minimalisatie van de ecologische impact van organisaties, activiteiten en processen.

Hiervoor is het nodig om de traditionele optimalisatiemethodes zoals Lean, Six Sigma en operationeel onderzoek te combineren met milieutechniek, informatietechnologie en bedrijfskunde.

Op deze manier kan Greengineering complexe organisationele en bedrijfskundige problemen met succes aanpakken om zowel de financiële kosten maar ook de ecologische impact van processen te doen dalen.

De Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Als waterbeheerder bekommeren we ons ook om de kwaliteit van onze waterwegen en hun oevers, onder meer door het zoeken naar de meest efficiënte methode om aangespoeld, drijvend en zwevend afval te verwijderen.

 

 

Samenwerkingsconvenant Schone Schelde

Het samenwerkingsconvenant “Schone Schelde” is gefaciliteerd door Rijkswaterstaat en verenigt 30 Nederlandse en Belgische organisaties uit diverse sectoren zoals de overheid, het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties en universiteiten met als doel het zwerfafval in en rond de Schelde te verminderen. Om deze doelstelling te bereiken is het belangrijk om onder alle gebruikers van de Schelde het nodige bewustzijn te creëren over de effecten van zwerfafval op het milieu. Hiervoor wil het samenwerkingsconvenant sterk inzetten op het uitbreiden van samenwerking met specifieke aandacht voor burgerparticipatie en het actief delen van kennis en ervaring.