Samenwerken voor resultaten

De resultaten zijn uiteraard het belangrijkste aspect van alle acties en projecten die Zero Plastic Rivers samen met haar partners opstart tegen plasticvervuiling van rivieren.

Door het groot aantal verschillende aspecten van het probleem kunnen we niet anders dan in parallel op meerdere domeinen werken. Hiervoor vormen we specifieke partnerschappen die elk zoveel mogelijk onafhankelijk kunnen werken, maar toch complementair zijn. Dit laat ons toe om tegelijkertijd aan verschillende delen van het gehele probleem werken en deeloplossingen te creëren en resultaten te boeken betreffende de verschillende aspecten van het probleem.

In deze context kunnen Zero Plastic Rivers vzw en haar partners tot nu toe de volgende resultaten voorleggen.


Resultaten voor meetsystemen

Op het gebied van meten is aan de universiteit Antwerpen een doctoraatsonderzoek opgestart met als titel “Plastic fluxes towards the ocean: contribution of the river Scheldt”. Dit onderzoek wil de plasticbelasting van de Schelde kwantificeren op basis van steekproeven in het veld in combinatie met statistische extrapolatie. Dit onderzoek wordt financieel gesteund door overheid en industrie en loopt van 2018 tot 2022.

Aansluitend is aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KULeuven een Masteronderzoek gedaan met als titel “Semi-autonomous detection of suspended plastics in inland waterways”. Hiermee is het onderzoek omtrent het ontwerp, de bouw en de implementatie van een geautomatiseerd sensor-gebaseerd meetsysteem gestart. Als dusdanig heeft dit onderzoek een vergelijkende studie gedaan omtrent de bruikbaarheid van een aantal sensortechnologieën voor de detectie van zwerfplastic in een waterweg.

In deze context zijn ook reeds contacten gelegd met technologiebedrijven om dit onderzoek verder te zetten en uit te breiden met de bedoeling om tot inzetbare meetsystemen te komen. Bovendien is contact opgenomen met bevoegde bestuurlijke overheden om na te gaan of er interesse is in dergelijke meetsystemen.

Resultaten voor het opvangen en verwijderen van zwerfplastic

Omtrent het opvangen en verwijderen van zwerfplastic uit een rivier heeft Zero Plastic Rivers een aantal partners bijeen gebracht en op basis hiervan heeft De Vlaamse Waterweg nv een aanbesteding uitgeschreven waarmee bedrijven en organisaties de kans kregen om een ontwerp van een vanginstallatie van zwerfplastic voor te stellen met het oog op mogelijke ingebruikname door De Vlaamse Waterweg nv.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende links van De Standaard, de Gazet van Antwerpen en de VRT:

Schelde krijgt plasticvangers

Schone rivieren voor schone zeeën

Plasticvangers voor de Schelde

Een propere Schelde

 

Resultaten betreffende preventie

Omtrent preventie heeft Zero Plastic Rivers samenwerking opgestart met de  Mooimakers  teneinde onze krachten te bundelen om vrijwilligers te inspireren en te motiveren om zelf en op eigen initiatief lokale preventie-acties op te zetten en hen hierbij te steunen indien mogelijk en nodig.

Aansluitend werkt Zero Plastic Rivers aan de bekendmaking van deze samenwerking en aan een netwerk van vrijwilligers die autonoom acties organiseren ter preventie van plasticvervuiling van rivieren.

Zie hiervoor ook het artikel in De Morgen Rivieren zijn de laatste linie tegen de plastic soep .

Vermits een aanzienlijk aantal mensen en organisaties hiervoor interesse hebben getoond, bereidt Zero Plastic Rivers in deze context de volgende stap voor, met name het faciliteren van lokale preventiecampagnes in de buurt van waterwegen door vrijwilligers die willen meewerken aan de vermindering van de plasticvervuiling van onze rivieren.