PARTNERS

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie om positief bij te dragen aan de samenleving.

Als dusdanig ontwikkelt, ontsluit en verspreidt ze wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ecosystem management research group

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (Ecobe) behoort tot de Faculteit Biologie van de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek omtrent de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands en de processen in de land-water overgang langsheen rivieren en de rivier-kustzee interactie.

Studiegebieden gaan van kleine beken met een smalle oever tot grote stromen en vloedvlaktes en estuaria. De studies zijn beschrijvend en experimenteel en worden geïntegreerd om de impact van verschillende beheersopties op functioneren en biodiversiteit in te schatten.

Mooimakers

Vlaanderen Mooi is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG).

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken. In 2017 riep de campagne op om te doen alsof je thuis bent en geen afval op de grond te gooien.

Greengineering

Greengineering is gespecialiseerd in procesoptimalisatie, beslissingsondersteuning en veranderingsbeheer van bedrijven en organisaties. Waar deze activiteiten traditioneel gericht zijn op kostminimalisatie, focust Greengineering zich ook op de minimalisatie van de ecologische impact van organisaties, activiteiten en processen.

Hiervoor is het nodig om de traditionele optimalisatiemethodes zoals Lean, Six Sigma en operationeel onderzoek te combineren met milieutechniek, informatietechnologie en bedrijfskunde.

Op deze manier kan Greengineering complexe organisationele en bedrijfskundige problemen met succes aanpakken om zowel de financiële kosten maar ook de ecologische impact van processen te doen dalen.

De Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Als waterbeheerder bekommeren we ons ook om de kwaliteit van onze waterwegen en hun oevers, onder meer door het zoeken naar de meest efficiënte methode om aangespoeld, drijvend en zwevend afval te verwijderen.