Voorkomen is altijd beter dan genezen, en voor plasticvervuiling is dat ook zo.Het is misschien niet eenvoudig om het je voor te stellen, maar het grootste deel van alle plastic afval dat in onze straten, velden, bossen en wegbermen en op onze rivieroevers ligt, komt uiteindelijk terecht in onze zeeën en oceanen en dus in de plastic soep. Dit gebeurt via de waterwegen, te beginnen met riolen en beken die uitmonden in kanalen en kleine rivieren die op hun beurt weer uitkomen in grote rivieren die alle plastic afval transporteren naar zee en zo weer verder naar de plastic soep.

Om dit te voorkomen zullen we allemaal moeten meewerken.

In essentie is het heel eenvoudig: zorg ervoor dat je geen plastic in het milieu terecht doet komen, noch gewild noch ongewild. Plastic afval hoort in de vuilnisbak en nergens anders. En als je toch zwerfplastic ziet, ruim het zo snel mogelijk op.Om dit te bereiken wil Zero Plastic Rivers zich inspannen zowel om mensen te informeren en bewust te maken als om hen aan te zetten om effectief te voorkomen dat plastic in het milieu belandt.

Iedereen kan helpen en zijn steentje bijdragen, daarom wil Zero Plastic Rivers iedereen oproepen om te helpen: bedrijven, overheden, verenigingen, scholieren en burgers. 

Samen met de Mooimakers, een overheidsinitiatief willen we vrijwilligers helpen om het probleem van zwerfvuil en vooral zwerfplastic in het bijzonder op een gestructureerde manier aan te pakken.

Via de actiekaart van de Mooimakers kan je op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid nemen om een stukje Vlaanderen zwerfvuilvrij te houden.

Dit kan via de  actiekaart  van de Mooimakers.

Als je hierbij kiest om zwerfplastic in de buurt van rivieren, waterwegen, sloten, beken en kanalen op te ruimen, dan draag je actief bij aan Zero Plastic Rivers, en help je dus om de plastic soep tegen te houden.

Maar je kan ook op andere manieren helpen, bv. door buren, kennissen en vrienden in te lichten over het probleem van plasticvervuiling en hen vragen om er mee voor te zorgen dat er geen zwerfplastic in de vrije natuur terecht komt.

Steun nodig bij een actie of initiatief? Neem contact op met Zero Plastic Rivers!