PARTNERS

Ecosystem management research group

Het onderzoek omvat de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands en de processen in de land-water overgang langsheen het rivier continu├╝m en de rivier-kustzee interactie.

Studiegebieden gaan van kleine beken met een smalle oever tot grote stromen en vloedvlaktes en de estuaria. De studies zijn beschrijvend en experimenteel en worden geïntegreerd om de impact van verschillende beheersopties op functioneren en biodiversiteit in te schatten.

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

GreenGineering

Business Engineering company that provides specialised consulting and specific services in the domain of process optimization, operational & environmental excellence and enterprise architecture.

Greengineering helps you to solve organisational problems in an effective and efficient way, enabling you to decrease your costs as well as to increase your profit and agility.