Zero Plastic Rivers en de Sustainable Development Goals

Zero Plastic Rivers richt zich direct op twee specifieke Sustainable Development Goals (SDG).

De eerste is SDG 6: Clean water and Sanitation. Het verminderen van de plasticvervuiling van rivieren draagt bij tot de verbetering van de waterkwaliteit. Immers, minder plastic in de rivieren betekent minder vervuiling en minder schadelijke stoffen en materialen in het water (SDG doelstellingen en indicatoren 6.3, 6.3.1 en 6.3.2).

De tweede is SDG 14: Life Below Water:  Het verminderen van de plasticvervuiling van rivieren draagt bij tot de vermindering van mariene vervuiling door plastic (SDG doelstellingen en indicatoren 14 en 14.1). Bovendien werkt Zero Plastic Rivers op het vermeerderen van wetenschappelijke kennis, onderzoekscapaciteit en het delen van mariene technologie om de gezondheid van de oceanen terug te verbeteren (SDG doelstellingen en indicatoren 14A en 14A.1).

Bijkomend werkt Zero Plastic Rivers ook nog indirect op een aantal Sustainable Development Goals.

Door het onderzoek omtrent oplossingen voor de plasticvervuiling van rivieren, draagt Zero Plastic Rivers bij tot het verhogen van zowel activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling als effectieve technologische kennis en middelen (SDG 9 Industry, innovation and infrastructure, SDG doelstellingen en indicatoren 9.5, 9.5.1 en 9.5.2)

Verder hebben de activiteiten van Zero Plastic Rivers ook betrekking op SDG 11: Sustainable cities and communities, dat zich o.a. richt op het verminderen van de ecologische impact van steden, met speciale aandacht voor o.a. stedelijke afvalbeheer (SDG doelstellingen en indicatoren 11.6 en 11.6.1).

De aandacht voor oplossingen voor plastic vervuiling van rivieren heeft ook een link naar SDG 12: Responsible production and consumption. Immers, vermindering van plastic vervuiling gaat hand in hand met het verminderen van de productie van afval en preventie (SDG doelstellingen en indicatoren 12.4, 12.4.2, 12.5 en 12.5.1).

En gezien de oplossing voor het probleem van plasticvervuiling van rivieren enkel zal kunnen opgelost worden door een effectieve samenwerking van relevante sociale actoren, is Zero Plastic Rivers ook actief op het vlak van SDG 17: Partnerships for the goals. Zero Plastic Rivers besteedt veel aandacht aan het opzetten van effectieve en efficiënte partnerschappen met het oog op het creëren en delen van kennis, expertise, technologie en financiële middelen om de SDG's te bereiken (SDG doelstellingen en indicatoren 17.16, 17.16.1, 17.17 en 17.17.1).

Deelname aan concrete initiatieven

Zero Plastic Rivers onderschrijft niet alleen het framework van de Sustainable Development Goals dat is gedefinieerd door de Verenigde Naties, maar schakelt zich ook actief in waar mogelijk. Zo heeft Zero Plastic Rivers zich ingeschreven in twee specifieke en concrete programma's op nationaal en internationaal niveau die zijn ingebed in de globale aanpak op basis van de Sustainable Development Goals.

Lokaal maakt Zero Plastic Rivers deel uit van het Sustainable Development Forum. Dit is een forum dat alle burgers, organisaties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties de kans geeft om hun spontane initiatieven op het vlak van de Sustainable Development Goals te registreren en te kaderen in een breed gedragen project.

Internationaal heeft Zero Plastic Rivers haar initiatief ingeschreven in de United Nations' Ocean Conference. Deze wil wereldwijd alle mensen en organisaties die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van onze oceanen helpen om hun initiatief te situeren binnen en te aligneren met de acties die hieromtrent gebeuren op het niveau van de Verenigde Naties.