CITIZEN SCIENCE

Wanneer je één van onze plastic items vindt, vragen wij om de QR-code te scannen of naar de website www.zpr.one te surfen. Stap voor stap wordt u vervolgens door de applicatie geloodst. Voor elk item dat je ingeeft kan je deelnemen aan de wedstrijd en mooie prijzen winnen. Bijkomend vragen wij om het item terug te plaatsen (!!!) waar u het hebt gevonden, dit is zeer belangrijk om de interacties tussen de rivier en de oevers in kaart te kunnen brengen. Klik op de foto om de handleiding te downloaden.

Voor organisaties die opruimacties organiseren langs de oevers van de Schelde vragen wij hun deelnemers bij aanvang te informeren over dit onderzoek en de mogelijkheid dat ze een van onze items kunnen tegenkomen. Bijkomend kunnen wij infoborden ter beschikking stellen die u op de dag van het evenement kan opstellen, dewelke meer informatie verschaffen.

In case you come across one of our items, we kindly ask to scan the QR-code or go to: www.zpr.one . Step by step you will be guided through the application. Additionally, we ask to put the item back (!!!) at the exact location you found it. This is very important in order to map the interaction between the river and the riverbanks. Click on the picture to download the manual.