Als Zero Plastic Rivers zijn we een groeiend team van mensen en organisaties die samenwerken met één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren. In eerste instantie richten we ons op één rivier, nl. de Schelde, en één soort plasticvervuiling, nl. macroplastics. Zo snel als we kunnen, zullen we ook werken op andere rivieren en andere vormen van plasticvervuiling.

Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, en zo is ons team dus ook.

Er is zeker onderzoek nodig naar de aard van de plasticvervuiling en de mogelijkheden om die aan te pakken. Maar daarnaast moeten we de oplossingen ook in de praktijk omzetten. Zo zullen we als maatschappij zoveel mogelijk moeten voorkomen dat plastic in de rivieren terecht komt.

Dit zal gedragsverandering vereisen. Van ons allemaal.

En technische oplossingen zullen nodig zijn om plastic dat toch aanwezig is in rivieren, er uit te verwijderen.
Daarom verenigen we burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, onderwijs, NGO’s en de bedrijfswereld om deze complexe doelstelling te realiseren. En letterlijk iedereen kan hierbij helpen.

We staan dan ook open voor elke vorm van samenwerking en als lid of partner kan je structureel helpen door ons als organisatie te ondersteunen en/of door een specifiek deel van ons programma mee te helpen realiseren.

GEDRAGSVERANDERING ZAL NODIG ZIJN, VAN ONS ALLEMAAL!

Daarom verenigen we burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, onderwijs, NGO’s en de bedrijfswereld om deze complexe doelstelling te realiseren.