Zoals we allemaal weten is het inderdaad beter om te voorkomen dan te genezen.
Hierin kan en moet iedereen helpen. In essentie is het heel eenvoudig: zorg ervoor dat je geen plastic in het milieu terecht doet komen, noch gewild noch ongewild. Plastic afval hoort in de vuilnisbak en nergens anders.
Om dit te bereiken zullen we ons inspannen om mensen ten eerste bewust te maken en ten tweede hun aan te zetten om effectief te voorkomen dat plastic in het milieu belandt.

Het is misschien niet eenvoudig om het je voor te stellen, maar uiteindelijk komt het grootste deel van alle plastic dat in ons omliggend milieu (velden, bossen, wegbermen, …) terecht in de zeeën en oceanen en dus in de plastic soep. Dit gebeurt via de waterwegen, te beginnen met riolen en beken die uitmonden in kleine rivieren en kanalen die op hun beurt uitkomen in de grote rivieren die alle plastic afval transporteren naar zee en van daaruit naar de plastic soep.