Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen. Inderdaad, stel niet uit als het aankomt op plastic uit ons milieu te houden. De moeilijkste en dus slechtst mogelijk plaats om plastic afval uit ons milieu te halen is de plastic soep. Immers, de plastic soep is enorm groot, enorm verspreid en bevindt zich grotendeels in niet-territoriale wateren, d.w.z. geen enkel land voelt zich geroepen om er iets aan te doen, gezien de kosten en de complexiteit van ruimingswerken. Dus, als er zich toch plastic afval in de natuur bevindt, moeten we dat er zo snel mogelijk uit verwijderen, en ten laatste alvorens het via de monding van een rivier in de zee verdwijnt.

Hiervoor zullen we uiteraard samenwerken met specialisten en ons richten op specifieke opruimacties.Als het er op aankomt om plasticafval uit een rivier te verwijderen vooraleer het in zee stroomt, dan zal de techniek ons een handje moeten helpen. Maar hier zijn al behoorlijk veel mensen en organisaties mee bezig, zoals bv. Recycled Island uit Rotterdam. Ze hebben een winningsplatform ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op een efficiënte manier drijvend plastic afval op te vangen en te verwijderen uit een rivier.

In deze context is ook een zogenaamde plastic visser ontwikkeld. Ook in Londen in de organisatie Thames21 bezig met soortgelijke initiatieven. En de evolutie van de technische installaties met het oog op het verzamelen en weghalen van plastic afval uit rivieren, houdt niet op. Zo is er bv. ook de baaihaai of de waste shark, een zelfstandig opererende of van op afstand bestuurde drone die jaagt op drijvend afval, 24u/24u kan ingezet en die 500 kilo kg plastic per keer kan “opeten”. Bovendien is de robot uitgerust met de nodige sensoren om botsingen met boten te vermijden.