Als we niet ingrijpen, zullen onze rivieren het plastic afval dat ze bevatten, blijven afzetten in de zee, waarna het uiteindelijk in de plastic soep zal belanden waar het nog zeer moeilijk te verwijderen is. Wij willen voorkomen dat dit gebeurt. We willen er voor zorgen dat onze rivieren geen plastic afval meer naar onze zeeën brengen. Hiervoor kiezen we een wetenschappelijke en gestructureerde aanpak die is geïnspireerd op de principes van kwantitatieve optimalisatie zoals gedefinieerd door Six Sigma.

“Definiëren – Meten – Analyseren – Verbeteren – Controleren”

Deze aanpak, ook wel gekend als de cyclus van “Definiëren – Meten – Analyseren – Verbeteren – Controleren”, omvat essentieel een aantal fases die toelaten om het probleem duidelijk af te bakenen, te kwantificeren en methodisch op te lossen door de belangrijkste oorzaken te identificeren en aan te pakken. In de praktijk komt het erop neer dat we gaan meten, vervolgens de voornaamste oorzaken van vervuiling zullen identificeren (bv. instroom van plastic in rivieren via kanalen), en deze daarna zullen aanpakken.

METEN IS WETEN

Definiëren – Meten – Analyseren – Verbeteren – Controleren

Hierbij zullen we een paar belangrijke principes die we allemaal kennen in praktijk brengen: ten eerste 'meten is weten', ten tweede 'voorkomen is beter dan genezen' en ten derde 'stel niet tot morgen uit wat je vandaag kan doen'.
In eerste instantie is het onze bedoeling om vooral het probleem van macro plastic aan te pakken. Indien mogelijk zullen we op termijn ook bekijken of en hoe we kunnen helpen het probleem van micro plastics in rivieren te verminderen.

Meten is weten

Uiteraard willen we weten wat het effect is van de verschillende maatregelen. Daarom zullen we niet alleen metingen moeten uitvoeren om de huidige plasticvervuiling te kennen, maar ook om in de toekomst na de implementatie van specifieke maatregelen het nieuwe niveau van plasticvervuiling te weten, zodat we de impact van de maatregelen kunnen evalueren en op basis hiervan de nodige aanpassingen aan onze aanpak doen doorvoeren.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Zorg ervoor dat er door jouw toedoen geen plastic in de natuur terecht komt

Verder willen we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk plastic afval in onze rivieren terecht komt. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Ieder van ons kan hierin haar of zijn steentje bijdragen op een eenvoudige manier: zorg ervoor dat je plastic weggooit via de keten van verwerking van huiselijk en/of industrieel afval. Zorg ervoor dat er door jouw toedoen geen plastic in de natuur terecht komt. Want uiteindelijk belandt dit hoogstwaarschijnlijk toch in de plastic soep, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

Bovendien willen we het plastic afval dat toch in de rivieren is terecht gekomen, verwijderen alvorens het via de riviermonding de zee kan bereiken. We willen dus niet wachten tot het plastic afval zich op de slechtst denkbare plaats bevindt, met name in de plastic soep. Integendeel, in plaats van te wachten gaan we alles in het werk stellen om plasticvervuiling die aanwezig is in rivieren zo snel mogelijk op te ruimen. We stellen niet uit tot morgen of tot volgende week of tot volgend jaar of tot nooit … . We ruimen de afval zo snel mogelijk op. In deze context spreken we over technische oplossingen, waarbij we zullen samenwerken met de overheid, de wetenschappelijke wereld, de industrie en andere niet-gouvernementele organisaties om technische oplossingen uit te werken en te implementeren.